ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic way

ผู้ดูแล : พอทิพย์ เพชรโปรี (ครูหน่อย)

ศูนย์อบรมแห่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่อยู่ในเมืองได้ลงมือปฏิบัติจริงเรื่องการปลูกผัก โดยดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม คำนึงถึงปัจจัยความเป็นคนเมือง เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีพื้นที่ ไม่มีความรู้ และขาดพลัง เมื่อลองปลูกแล้วอาจเกิดปัญหา เราจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้ทำในสิ่งที่ตนรัก เช่น มาเป็นอาสาสมัครเพื่อทดลองปลูก หรือการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการปลูกผักแบบง่าย หลากหลายรูปแบบ  การทำอาหารด้วยผักที่ตนเองปลูกด้วยรูปแบบของการปลูกที่สอดคล้องกับฤดูกาล เคารพธรรมชาติ ทำให้กระบวนการปลูกปลอดภัยจากสารเคมี

“ผักเพื่อผลัก”

ด้วยความถนัดของทีมที่ปรึกษาที่คลุกคลีกันเรื่องเกษตรในเมือง และประสบการณ์ที่เคยเป็นครู จึงมีความเข้าใจถึงข้อจำกัด ในการรับรู้ของผู้เรียน ประเด็นเรื่องการปลูกผักทีทำอยู่เป็นการผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เราจึงเลือกจัดกิจกรรมที่ตัวเด็ก เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่เขาสามารถสืบค้น  รู้จักตั้งคำถาม เป็นคนขี้สงสัยและรู้จักหาคำตอบด้วยตนเอง เราจึงจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบคำตอบจากกิจกรรมที่เราออกแบบมาอย่างลงตัว โดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย และอาศัยพลังกลุ่มในการเรียนรู้ ส่วนเรื่องเนื้อหาคือประเด็นที่เราให้น้ำหนักเกี่ยวกับบทบาทของบผู้บริโภค เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดูจะไกลตัวเด็ก วัฒนธรรมการกินที่เปลี่ยนไป เพื่อรองรับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิต้านทานกับความรุนแรงของโลก เป็นผู้ใหญ่ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

     

หลักสูตรที่อบรมผ่านมาเน้นกิจกรรมที่ทำกับเด็กๆ เช่น กิจกรรมตะลุยสวนป้าหน่อย กิจกรรมสายใยอาหาร ทั้งสองหลักสูตรเป็นเรื่องให้เด็ก เข้าใจเรื่องการปลูกผัก รู้ที่มาของอาหาร เท่าทันโฆษณา นอกจากกิจกรรมกับเด็กๆ แล้ว ยังเปิดอบรมเรื่องการปลูกผักในเมืองในกับผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย

ใครไปที่ศูนย์อบรมนี้ นอกจากจะได้ชื่นชมกับสวนผักกลางเมืองที่ปลูกบนพื้นปูนล้วนๆ แล้ว ยังมีเรื่องการเพาะเห็ด เพาะเมล็ดงอก การเพาะถั่วงอก และการเลี้ยงไส้เดือนให้ได้เรียนรู้ แถมยังมีอาหารแสนอร่อยจากร้านอาหารสุขภาพ HealthMe ผู้เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้ได้ลิ้มชิมรสกันด้วย

ใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่ ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way เลขที่ 1 ซ.ราษฎร์บูรณะ 30 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 (ตรงข้ามธ.กสิกรไทย สำนักงานใหญ่)

โทร. 086-332-8266 (ครูหน่อย)

Email : [email protected]

หรือเข้าไปดูกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/organicwaypage