10 วิธีที่คุณจะมีส่วนช่วยสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

นอกจากการลงมือปฏิบัติการ เป็นผู้ผลิตอาหาร ปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมี ทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนทั้งเพื่อกิน และเพื่อขาย ด้วยตัวเองแล้ว หากเราเป็นผู้บริโภค เราก็สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุน และสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนได้เช่นกัน Food Tank เขาได้แนะนำวิธีง่ายๆที่คุณเองก็สามารถลงมือทำได้ไว้ 10 วิธี  ลองมาดูกันนะคะ

Seedwebs

November 20, 2018