ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ กับความเรียบง่ายไร้กาลเวลา

ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา เป็นชื่อหนังสือที่เขียนโดย จอห์น เลน จิตรกร นักเขียน และนักการศึกษา ผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสร้างสรรค์ หนังสือเล่มนี้นอนนิ่งอยู่บนชั้นหนังสือมาเป็นเวลานานหลายปี ราวกับรอคอยช่วงเวลาอันเหมาะสม ที่จะให้เปิดออกอ่าน อย่างเช่นในห้วงยามนี้ ที่พวกเราต่างก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตมากมาย ในขณะเดียวกัน ก็น่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุด พัก และกลับมาทบทวนชีวิตอย่างจริงจังกันใหม่อีกครั้ง

Seedwebs

April 15, 2020