ปลูกผักคือการงานเพื่อโลก

“เหตุผลที่เราปลูกผัก เพราะเราเชื่อว่าการผลิตอาหารเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง การปลูกผักไม่ได้เป็นเพียงเพื่อให้ได้อาหารมาเท่านั้น แต่เป็นการลงมือ ลงแรง ทุ่มเทการงานเพื่อโลกในแบบที่เราอยากจะมีชีวิตอยู่” นี่คือสิ่งที่คุณรุ่นใหม่อย่าง Claire และ Leòn จากประเทศเยอรมัน คิด เชื่อ และช่วยกันลงมือทำ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำกล่าวของท่านมหาตมะ คานธี ว่า “Be the change you want to see in the world” จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกใบนี้ Clair อายุ 23 ปี ส่วน Leon อายุ 26 ปี เรียกว่าทั้งสองคนเพิ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่กำลังเปี่ยมไปด้วยแรงใจ และไฟฝันมากมาย และด้วยความมุ่งมั่น และความฝันนี่เองที่เป็นเหมือนแรงดึงดูดให้พวกเขาได้มาพบกัน และช่วยกันทำสวนผักขึ้นมาบนพื้นที่ขนาด 400 ตารางเมตร ที่น่าสนใจคือ พื้นที่สวนแห่งนี้ เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในบริเวณวัดเก่าแก่อายุนับพันปี คงจะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเขา ที่ทำให้พระที่นั่นอนุญาตให้พวกเขาได้ใช้พื้นที่แห่งนั้นให้เกิดประโยชน์ ตอนนี้พื้นที่ที่เคยรกร้าง ได้รับการดูแล พลิกฟื้นผืนดิน ให้กลายเป็นทั้งแปลงผักนานาชนิด มีพืชผักสมุนไพรที่ใช้เป็นยาได้ […]

Seedwebs

November 4, 2020