แนวทางช่วยสวนผัก เมื่อเผชิญอากาศร้อนจัดเดือนเมษายน

แดดกลางแจ้งตอนนี้ ประมาณ 42-43 องศาฯ ผักบางอย่างยืนตายคาต้น ปี 2567 ปีนี้มันร้อนมากๆ

“อากาศร้อนปีนี้ต่างจากปีที่แล้วมาก การปรับตัวของเกษตรกรอินทรีย์เยอะมากขึ้น เห็นชัดเลยว่าดอกข้าวที่เคยติดดีปีนี้ดอกข้าวติดน้อยมาก เมล็ดข้าวลีบมากขึ้น ผักที่ปลูกตระกูลที่เป็นดอกเป็นฝักมันก็ร่วง #แล้งจนดอกร่วง ไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาว ถั่วพู บวบงู มะเขือเปราะ ผักที่เคยทนร้อนได้ยังออกผลได้น้อยเลย”

กนกพร ดิษฐกระจันทร์ กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เล่าว่า ตอนนี้สภาวะปัญหาโลกร้อนส่งผลกับเกษตรกรอย่างรุนแรง เกษตรกรต้องช่วยผักด้วยการ ขึงสแลน ทำให้ต้องลงทุนให้ผักมากขึ้นอีก ต้นทุนการเกษตกรมากขึ้น แต่จำนวนผลผลิตน้อยลงและไม่งดงามเท่าที่ควร

การช่วยแปลงผักตอนนี้ คือ เราจะต้องรดน้ำมากขึ้นให้มีความชื้น แต่จะรดน้ำในช่วงกลางคืน ให้ดินคลายร้อนก่อน เพราะกลางวันรดน้ำลงไปนั้นผักจะตายได้ การรดน้ำตอนเช้ามืดและหัวค่ำจึงจะสามารถลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้ดินได้

ฉะนั้น ในฐานะผู้ผลิต กนกพร จึงอยากฝากถึงผู้บริโภค ว่า เกษตรกรอินทรีย์ก็ยังขายผักราคาปกติเพราะคำนึงถึงผู้บริโภคถึงแม้ผักจะได้น้อยลง เพราะฉะนั้นอยากให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความยากลำบากของเกษตรกรในการปลูกพืชที่ยากมากขึ้นด้วย แม้เกษตรกรบางคน ปลูกถั่วฟักยาว 20-30 ต้น ยังไม่ได้ถึง 1 กิโลกรัม และต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นมาก

นอกจากนี้อยากให้ส่งเสริมการเกษตรที่รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะแม้เราเกษตรกรอินทรีย์ที่เราคิดว่าเราพยายามสร้างความหลากหลายเยอะมากแล้ว แต่ตอนนี้ภาวะโลกร้อนก็ส่งผลให้ ความหลากหลายทางชีวภาพ มันลดลงเรื่อยๆ ถ้าผู้บริโภคไม่ช่วยกัน ทำความเข้าใจเรื่องแหล่งที่มาของอาหาร การแก้ปัญหาก็เกิดขึ้นไม่ได้จริง