ปรับปรุงดินแบบสะสมหน้าดิน

เมื่อพูดถึงที่ดินในเมือง ส่วนใหญ่ก็มักเป็นที่ดินถม หลายแห่งก็มีดินที่แข็งมาก จนหลายคนมองว่าดินในแปลงของเรามันคงเกินจะเยียวยาที่จะปลูกผักแล้ว แต่สวนผักคนเมืองขอนำเสนอการปรับปรุงดินด้วยวิธีการสะสมหน้าดินที่สามารถสร้างอินทรีย์วัตถุและปรับโครงสร้างดินให้ร่วนมากขึ้น ซึ่งทำได้ไม่ยากและใช้เวลาปรับปรุงที่ไม่นานจนเกินไป ลองนำไปใช้ดูนะค่ะ