น้ำหมักกับการดูแลผักในหน้าฝน

ความชื้นที่สูงในฤดูฝน เชื้อราก่อโรคมักจะขึ้นมาโรคแก่พืชสารพัด ไม่ว่าจะเป็นโรคใบจุด โรคราน้ำค้าง หรือโรครากเน่าโคนเนา การใช้ฮอร์โมนไข่หรือนมสด จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง พร้อมการโรยเปลือกไข่และการใช้เขื้อราไตรโคเดอร์ม่าก็สามารถช่วยให้เรามีผักสวยไว้กินในหน้าฝนนี้