การเตรียมดินรับหน้าฝน

ในช่วงฤดูฝน จะมีปริมาณน้ำหรือความชื้นที่ไม่เป็นประโยชน์กับพืชมากกว่าฤดูอื่น อาจส่งผลให้เกิดโรคทางดินและใบ มักจะเกิดโรครากเน่า โคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคใบจุดหรือราตากบ โรคราน้ำค้าง โรคราแป้ง โรคราสนิม ส่งผลให้พืชหยุดการเจริญเติบโตหรือตายได้ในภายหลัง นักปลูกจึงควรป้องกันการเกิดโรคพืชตั้งแต่การเตรียมดิน โดยทั่วไป มักจะแกลบเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงดิน

ข้อมูลจาก อาจารย์เกศศิรินทร์ แสงมณี