น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ช่วงฝนกำลังโปรยปราย ฟ้าก็มืดคลึ้ม แสงแดดก็ออกน้อย ทำให้ผักของเราได้รับแสงไม่เพียงพอ สุดท้ายผักก็ไม่งาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้ามาช่วยบำรุงผักของเรา ทั้งใบและลำต้น แถมช่วยให้ติดดอกติดผลได้ง่ายขึ้นด้วย วิธีการทำก็ไม่ยาก ลองทำกันดูนะค่ะ