การออกแบบพื้นที่แปลงลาดชัน

ในช่วงหน้าฝน หลายคนถือว่าเป็นฤดูปราบเซียนสำหรับการปลูกผัก เพราะนอกจากปัญหาเรื่องแมลงและพืชผักเสียหายจากการเม็ดฝนแล้ว สำหรับพื้นที่ลาดเอียงก็จะพบว่าหน้าดินหายไปเยอะเนื่องจากถูกน้ำฝนชะล้างลงไปพื้นที่ต่ำกว่า ทำให้ต้องซื้อดินมาเติมอยู่เป็นประจำ ซึ่งหากเข้าใจการออกแบบแปลงให้สอดคล้องกับพื้นที่ก็มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหานี้ลงไปได้มาก