ปลูกผักเดือนมิถุนายน

เริ่มเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นฤดูที่ปริมาณแสงแดดน้อย ปริมาณน้ำฝนมาก จึงไม่ต้องให้น้ำมาก หากปลูกลงหน่อไม้ กวางตุ้ง บวบ และมะเขือเปราะ เราก็ไม่ต้องจัดการหรือไปดูแลมาก อย่าลืมออกแบบเมนูอาหารให้สอดคล้องกับผักที่เราปลูกด้วยนะค่ะ