ชนิดปุ๋ยกับการนำไปใช้งาน

ปุ๋ยแต่ละชนิดมีที่มาที่ไปที่ต่างกันออกไป ทั้งในแง่วัสดุที่นำมาหมักและวิธีการหมัก การนำไปใช้งานก็ย่อมต่างกัน ปุ๋ยบางชนิดอาจเหมาะกับการปรับปรุงดิน แต่อาจไม่เพิ่มปริมาณธาตุอาหารมากนัก บางชนิดเพื่มธาตุอาหาร แต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างดิน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูกแต่ละแห่งว่าดินมีปัญหาอะไร ถึงจะทราบว่าควรใช้ปุ๋ยชนิดอะไรลงไปในแปลงปลูก