ปรุงน้ำหมักแคลเซียม

เมื่อเราท่านอาหารทะเลหรือทอดไข่ ก็จะมีเปลือกหอยหรือเปลือกไข่เหลือทิ้งจากการบริโภคอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเปลือกเหล่านี้มีแคลเซียมในปริมาณสูง ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ มีส่วนช่วยทำให้พืชผักมีลำต้นที่แข็งแรงขึ้น แคลเซียมจะพบในเปลือกไข่ เปลือกหอย เปลือกกุ้ง กระดองปู เป็นต้น