แปลงประหยัดน้ำ (Wicking Bed)

ในฤดูร้อนที่แดดจัดมาก น้ำก็ระเหยเร็วมากกว่าปกติ พอต้องรดน้ำเยอะ ค่าน้ำก็พุ่งขึ้นตามมาอีก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบแปลงปลูกให้ประหยัดน้ำ สามารถเก็บน้ำได้ดี ที่ต่างประเทศเลยออกแบบ wicking bed เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้ดี เหมาะกับการปลูกผักในเมืองเป็นอย่างมาก