รดน้ำผักในช่วงหน้าร้อน

ในหน้าร้อน ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ร้อนไปหมด แม้แต่น้ำที่ว่าน่าจะเย็นก็กลับร้อน เนื่องจากน้ำถูกแสงแดดมาเป็นเวลานาน เมื่อนำไปรดน้ำผัก ใบผักก็จะไหม้ได้ แปลงผักที่ปลูกลงดินกับปลูกบนพื้นปูน ความถี่ในการรดน้ำก็ต่างกันอีก รวมไปถึงลักษณะภาชนะปลูกก็ส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ต้องรดอีกด้วย