ปลูกผักเดือนเมษายน

เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัว เป็นฤดูที่แดดจัด ต้องใช้น้ำสำหรับรดผักเยอะเป็นพิเศษ แต่หากเราเลือกปลูกผักที่ทนอากาศร้อน อช่น ผักบุ้ง ฟักเขียว บวบ และมะเขือ เราก็อาจไม่ต้องรดน้ำเยอะเมื่อเทียบกับการปลูกผักสลัด อย่างไรก็ตาม ยังไงก็อย่าลืมรดน้ำทั้งเช้า-เย็นน่ะคะ