เพาะเมล็ดให้งอกอย่างง่าย

เมื่อเตรียมดินเพาะกล้าเสร็จแล้ว (ดินหมักและขุยมะพร้าวที่ผ่านการร่อนแล้วในอัตราส่วน 1:1) ก็ได้เวลาที่ต้องนำเมล็ดผักมาเพาะจนใบเลี้ยงและรากงอกออกมาเสียก่อน ซึ่งขั้นตอนนี้ก็ทำไม่ยาก ขอแต่เพียงมีแค่ภาชนะไม้หรือพลาสติกเหลือใช้ก็เพียงพอแล้ว