World Economic Forum – สวนผักชุมชนช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีและความหลากหลายทางชีวภาพ

การศึกษาชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าสวนผักชุมชนและพื้นที่เกษตรในเมืองส่งผลเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศในท้องถิ่น และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าว

เดิมที มีการสันนิษฐานว่าการเพาะผลิตอาหารนำไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ สำหรับการศึกษานี้ นักวิจัยได้ศึกษาสวนผักชุมชนในเมือง 28 แห่งทั่วแคลิฟอร์เนียในช่วง 5 ปี และประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในพืชและสัตว์ รวมถึงการทำงานของระบบนิเวศ เช่น การผสมเกสร การกักเก็บคาร์บอน การผลิตอาหาร การควบคุมศัตรูพืช และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

“เราต้องการตรวจสอบว่ามีการแลกเปลี่ยนใดๆ ในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพหรือผลกระทบต่อการทำงานของระบบนิเวศหรือไม่” Shalene Jha รองศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาเชิงบูรณาการแห่งมหาวิทยาลัยเทกซัสออสตินและผู้เขียนบทความในวารสาร Ecology Letter

“สิ่งที่เราพบคือสวนผักเหล่านี้ซึ่งให้ทรัพยากรทางโภชนาการมหาศาลและเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวสวน ยังสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในระดับสูงอย่างไม่น่าเชื่อ มันเป็นสภาวะ win-win”

สมมติฐานก่อนหน้านี้ของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของการผลิตอาหารต่อความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเกือบทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากวิสาหกิจเกษตรกรรมในชนบทแบบเข้มข้นที่มีแนวโน้มปลูกพืชเพียงหนึ่งหรือสองชนิด ซึ่งมักจะเป็นปริมาณมาก

สวนผักชุมชน สวนผักในครัวเรือน ฟาร์มและสวนผลไม้ในเมืองมีแนวโน้มที่จะปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่ขนาดเล็ก  การศึกษาครั้งใหม่นี้เป็นครั้งแรกที่สำรวจผลกระทบของสวนผักในเมืองในหลากหลายวิธีเกื้อหนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการ

“คาดว่าภายในปี 2573 ประชากรโลกประมาณ 60% จะอาศัยอยู่ในเมือง” Jha กล่าว  “และปัจจุบันฟาร์มและสวนผักในเมืองจะผลิตอาหารประมาณ 15%-20% ป้อนสู่เมืองของเรา ดังนั้นพื้นที่ผลิตอาหารเหล่านี้จึงมีความสำคัญในการจัดการกับความท้าทายความไม่เท่าเทียมทางอาหาร  สิ่งที่เราเห็นคือสวนผักในเมืองเป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตอาหารในท้องถิ่น”

การศึกษายังพบว่าทางเลือกของเกษตรกรมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศในท้องถิ่นของพวกเขา ตัวอย่างเช่น การปลูกต้นไม้นอกแปลงปลูกพืชสามารถเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนโดยไม่จำกัดแมลงผสมเกสรหรือลดการผลิตอาหารจากร่มเงาที่มากเกินไป และการคลุมดินเฉพาะในแปลงปลูกพืชสามารถช่วยปรับปรุงการบริการคาร์บอนในดินได้ ในขณะที่หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบต่อการควบคุมศัตรูพืชและแมลงผสมเกสร

Reference

https://www.weforum.org/agenda/2023/02/community-gardens-boost-well-being-biodiversity/