สวนผักต้องมีอะไรบ้าง

สำหรับมือใหม่หัดปลูก สิ่งแรกที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการลงมือปลูกผัก คือ การออกแบบพื้นที่สวนผัก ว่าสวนผัก 1 สวนควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ 4 จุดหลัก ได้แก่ พื้นที่แปลงปลูก โรงเพาะกล้า จุดหมักปุ๋ย และค้างสำหรับปลูกผักไม้เลี้อย หากรู้พฤติกรรมการกินของตัวเราเองและเข้าใจธรรมชาติของผักแต่ละชนิดแล้ว เราก็จะออกแบบสวนผักของเราได้ไม่ยาก