สวนผักในถุง (Sack Farming)

เมื่อเราไปสวนผักในเมืองตามแถบยุโรปก็มักจะตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้อันสวยงามตามแปลงผักต่างๆ เช่นเดียวกับแอฟริกาก็จะมีรูปแบบสวนผักแนวตั้งที่นักปลูกเมืองก็นิยมทำเป็นประจำ แต่ก็ดูแปลกตาสำหรับคนภายนอกไม่น้อยเลยทีเดียว แถมนำมาปรับใช้กับพื้นที่เขตร้อนอย่างเมืองไทยได้เช่นเดียวกัน