น้ำหมักจากผักใบเขียว

ยามเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เป็นช่วงเวลาที่พืชต้องผลิตฮอร์โมนและมีปริมาณจุลินทรีย์สูงที่สุดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์อาหารและสารอื่นๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อธรรมชาติของพืชเป็นแบบนี้ เราก็สามารถเก็บผักที่แก่จนรสชาติไม่ดี วัชพืชหรือหญ้าที่ขึ้นรกพื้นมาทำเป็นน้ำหมักจากผักใบเขียวช่วยเร่งการเจริญเติบโตแก่หน่ออ่อนและผักกินใบได้