ชนิดของดินกับการปลูกผัก

หลายท่านที่สนใจปลูกผัก แต่ปลูกไปแล้วผักกลับไม่งามหรือโตได้ไม่ดี ปัจจัยหนึ่งก็อาจเป็นชนิดของดิน ซึ่งดินแต่ละชนิดมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชที่ไม่เหมือนกัน วิธีการปรับปรุงดินและระยะเวลาในการฟื้นฟูพื้นที่ก็แตกต่างกันไปตามชนิดของดิน การดูชนิดของดินในพื้นที่ของเราก่อนลงมือปลูกผักจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกๆ