น้ำหมักจากหน่อกล้วย

หน่อกล้วยก็เหมือนต้นกับกล้าไม้อื่นๆ ที่มีปริมาณฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต (growth hormone) ที่มีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตแก่ต้นอ่อนและผักกินใบได้เป็นอย่างดี อีกทั้งต้นกล้วยก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย เหมาะแก่การฟื้นฟูพื้นที่ดินเสื่อมโทรม แถมได้หน่อกล้วยมาให้เราทำน้ำหมัก และออกผลกล้วยไว้ให้เราทานอีกหลายหวี