#กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ชวนปันน้ำใจ “บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยฟื้นชีวิตและความมั่นคงทางอาหารคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง”

#กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ชวนปันน้ำใจ “บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยฟื้นชีวิตและความมั่นคงทางอาหารคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง”

ระยะเวลา 2 ปี บนสายสัมพันธ์ความมั่นคงทางอาหาร ระหว่าง เมือง-ชานเมือง-ชนบท นับตั้งแต่ เม.ย.63 – มี.ค. 65 ที่ #กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ได้เป็นสะพานเชื่อมโยงความห่วงใย ความเกื้อกูลของผู้คนในสังคม แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ผู้บริจาคจำนวนมากได้ช่วยบริจาคเงิน, อาหาร และของจำเป็นต่างๆ โดยกลุ่มฯ นำเงินบริจาคไปจัดซื้ออาหารปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยที่ผลิตตามแนวทางเกษตรยั่งยืน รวมถึงกลุ่มที่อยู่ในระยะการปรับเปลี่ยนสู่กระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น กว่า 1,500 ครอบครัว ใน 35 จังหวัด เพื่อส่งมอบอาหารให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เมืองกว่า 50,000 ครอบครัว ใน 25 จังหวัด

หลายต่อหลายครั้งที่ #เกษตรกร มีส่วนช่วยให้ภารกิจเชื่อมโยงอาหารได้กระจายไปสู่คนเปราะบางมากขึ้น ทั้งการจำหน่ายในราคาเกื้อกูลกันทำให้ซื้อผลผลิตได้มากขึ้น, ร่วมบริจาคผัก ผลไม้เพิ่มเติม, ตัดแต่ง/จัดรวมให้ง่ายต่อการจัดการของชุมชน, ช่วยขนส่งถึงชุมชน ฯลฯ

🤝ไม่เพียงแค่กลุ่มเปราะบาง คนรายได้น้อยเท่านั้นที่ได้รับการดูแลด้านอาหารในวิกฤตดังกล่าว ผู้บริโภคในเมือง ก็ได้รับการเชื่อมโยงดูแลจากเกษตรกรในพื้นที่ชานเมืองและชนบทเป็นอย่างดี ผ่านการเข้าถึงอาหารในตลาดทางเลือก, ตลาดสีเขียว, Farmer’s market ซึ่งเป็นบทเรียนที่น่าจะยืนยันอย่างแน่ชัดว่า “ทุกๆ วิกฤตด้านอาหารที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง ทั้งน้ำท่วมปี 54 และ โควิด-19 ปี 63 นั้น คนเมืองสามารถรับมือกับการขาดแคลนอาหารได้ด้วยการโอบอุ้มจากพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในชานเมืองและชนบท”

⛈⛈ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เราทราบข่าวว่าพี่น้องเกษตรกรใน #เครือข่ายลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กว่า 1,500 ครอบครัว ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ อ.บึงบูรพ์ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ, อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ และ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญ เพราะเป็นพื้นที่ผลิตข้าว, หอมแดง, กระเทียม, ผัก, ผลไม้, ปศุสัตว์, ปลาและเห็ดจากธรรมชาติ แต่น้ำท่วมปีนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ 44 ปี มวลน้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมนาข้าว แปลงผัก ที่อยู่อาศัย และยุ้งฉางที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ความรุนแรงของภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้พี่น้อง #ไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือเลย🌾

และเราเชื่อว่า “ความมั่นคงทางอาหารของพี่น้องในลุ่มน้ำมูลตอนกลาง ก็คือ ความมั่นคงทางอาหารของทุกคน เพราะเมือง -ชานเมือง -ชนบท ต่างเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน”🕸🕸

กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ร่วมกับ #มูลนิธิเกษตกรรรมยั่งยืนประเทศไทย#มูลนิธิสุขภาพไทย#อยู่ดีมีเฮง และ #สมาคมคนทาม ชวนปันน้ำใจ #บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว#ช่วยฟื้นชีวิตและความมั่นคงทางอาหารคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

  • ทุกการบริจาค 500 บาท จะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาหนึ่งครอบครัวมีเมล็ดพันธุ์ข้าว 25 กิโลกรัม ไว้ทำนาหลังน้ำลด ให้มีข้าวไว้กิน และมีพันธุ์ข้าวไว้ปลูกในฤดูกาลต่อๆ ไป
  • กลุ่มปันอาหารปันชีวิต มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงเกื้อกูลที่แน่นแฟ้นมากขึ้น ระหว่างผู้บริจาค/ผู้บริโภค/คนเมืองกับครอบครัวเกษตรกร ด้วยการแจ้งข้อมูลชื่อและชุมชนของเกษตรกรที่ท่านได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกรก็จะได้รู้เช่นกันว่าใครคือผู้สนับสนุนให้เขาได้มีเมล็ดพันธุุ์ข้าวเพื่อทำนาหลังน้ำลด **ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้บริจาคด้วยเช่นกัน**
  • การบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในครั้งนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการจัดตั้งกลุ่ม ให้เกิดเป็น “ธนาคารเมล็ดพันธุ์”ของเครือข่ายอีกด้วย
  • และสามารถนำใบเสร็จจากการบริจาคไปขอลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลเกษตรกรในเครือข่ายลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

🚩พื้นที่ทำนาปรัง จำนวน 670 ครอบครัว ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวทำนา ช่วงธันวาคม 65 นี้

🚩พื้นที่ทำนาปี จำนวน 828 ครอบครัว จะเริ่มทำนาในเดือนพฤษภาคม 66

🚩โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น เป็นการจัดซื้อจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมรายย่อย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตดี และเกษตรกรในพื้นที่มีประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าวพันธุ์นั้นๆด้วย

📌สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว :โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

เลขบัญชี 142-0-30070-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิสุขภาพไทย

โดยแจ้งยอดการโอนเงิน ชื่อและที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ

📌ขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

ที่อีเมล์ [email protected] หรือ Add Line: sathai.org หรือกดที่ลิ้งค์ https://line.me/ti/p/hPdH255XXh

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 094-891-6690 (มิ้ลล์), 080-244-5311 (อุ้ม), 089-717-2535 (ปุ้ย)

#ปันอาหารปันชีวิต

#ฟื้นชีวิตและความมั่นคงทางอาหารคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

#เมืองเกื้อกูลชนบท

#เราจะไม่ทิ้งกัน

https://www.facebook.com/cityfarmthailand