กองปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง

ลมหนาวเริ่มมาแล้ว นักปลูกหลายคนก็น่าจะวางแผนการปลูกผักกันอยู่ว่าหน้าหนาวนี้จะปลูกอะไรกันดี แต่ก่อนจะลงมือปลูกผักก็ต้องเตรียมดินให้ดีก่อน แถมที่บ้านก็มีเศษไม้แห้งจากต้นไม้ใหญ่ร่วงลงบนพื้นจำนวนมากจนเอาไปทิ้งลงถังขยะไม่เว้นแต่ละวัน แต่หารู้ไม่ว่า ใบไม้แห้งนี้แหละที่เป็นปุ๋ยให้แก่ผักของเราเป็นอย่างดี