แปลงผักตบลอยน้ำ

ช่วงที่ไทยน้ำท่วมหลายพื้นที่ทำให้การเข้าถึงแหล่งอาหารเป็นไปด้วยความยากลำบากพอสมควร แถมผักตบที่แพร่กระจายตามแมน้ำก็กีดขวางการระบายน้ำให้ช้าลงไปอีก

เช่นเดียวกับที่บังกลาเทศ ที่เจอน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งทุกปี และคนที่นั้นก็ประสบปัญหาผักตบไม่ต่างจากบ้านเรา แต่คนที่นั้นก็ได้เรียนรู้ที่จะนำผักตบมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างพื้นที่ผลิตอาหารในภาวะน้ำท่วมหนักได้ตามปกติ กรณีศึกษาของบังกลาเทศก็ถือว่าน่าสนใจที่จะนำมาปรับใช้กับเมืองไทยในอนาคต

ดูคลิปการก่อแปลงผักลอยน้ำจากผักตบได้ที่นี้