เรียนรู้ การเติบโตทั้งร่างกาย และจิตใจ ผ่านหนังสือ เติบโตไปด้วยกัน สวน+ผัก+คน+เมือง

“เราทุกคนในสังคมล้วนต้องการการเยียวยา เรามีความโกรธ ความเศร้า ถ้าได้ใช้เวลาอยู่ในแปลงผัก เราจะรู้เลยว่าเราได้รับการเยียวยา ทำให้เราอ่อนโยนกับตัวเอง และอ่อนโยนกับผู้อื่นมากขึ้น เราไม่ได้ปลูกผักแบบเคร่งเครียดไปกับการปลูก แต่กระบวนการปลูกผักทำให้เราเข้าใจธรรมชาติ และเห็นหลักธรรมบางอย่างจริงๆ ว่าในที่สุดแล้ว เราต้องอยู่ร่วมกัน เป็นการปลูกผักแบบมีสติ และช่วยกล่อมเกลาจิตใจ” : สุภาพร พัฒนาศิริ สวนผักหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

“การทำเกษตรเปิดให้เราเชื่อมโยงกับหลายมิติ ทำให้คนเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ได้รู้จักคิดแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองผ่านการลงมือทำ เมื่อปลูกผักได้สำเร็จ มันรู้สึกภูมิใจ และมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าเราสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างได้มากกว่าที่เราคิด” : ศจินทร์ ประชาสันต์

โครงการสวนผักคนเมือง และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

ขอแบ่งปันเรื่องราวการเรียนรู้ การเติบโตทั้งร่างกาย และจิตใจ ผ่านหนังสือ เติบโตไปด้วยกัน สวน+ผัก+คน+เมือง จัดพิมพ์ในเดือนสิงหาคม 2558

เป็นหนังสือที่สะท้อนการเติบโตด้านในของมนุษย์ ที่ไม่ได้มีเพียงความต้องการด้านอาหารเพื่อยังชีพ แต่ต้องการการบ่มเพาะทางจิตใจเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ต้องการการใช้แรงงานเพื่อให้ร่างกายได้ขยับกำลังของตนเอง เป็นการสร้างสมดุลของชีวิต การปลูกผักของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งแม้จะไม่ได้ปลูกผักในแปลงขนาดใหญ่ แต่เพียงเมื่อได้ลงมือปลูกผัก เขาเหล่านั้นกลับได้ประสบการณ์อันมากมายที่จะแบ่งปันให้กับสังคม

เรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้ บอกถึงพลังของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมที่จะช่วยรักษาเยียวยาให้กันและกัน ประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนตั้งใจค้นคว้าเพื่อช่วยเติมเต็มความรู้ที่ได้เริ่มต้นและเริ่มหยั่งรากลงในผืนดินนี้แล้ว

ดาวน์โหลดหนังสือ https://drive.google.com/…/13S6ByLjRHHPVxPVGO5AX4qB9Qbd…

และขอแนะนำสวนผักบำบัดสีชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สวนผักชุมชนและพื้นที่บำบัดกลางอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี…หนึ่งในเครือข่ายใกล้ชิดกับโครงการสวนผักคนเมือง เป็นพื้นที่กิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่หลากหลาย ทั้งการจัดกิจกรรมบำบัดสำหรับครอบครัวเด็กพิเศษในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทำงานกับทั้งน้องๆเด็กพิเศษ และ “พ่อแม่” เหล่าเด็กพิเศษ ที่ต้องการการดูแลใจกายไม่น้อยกว่ากัน นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่สร้างอาหารและตลาดขายอาหารปลอดภัยประจำชุมชนทุกเช้าวันเสาร์ ที่ทำงานต่อเนื่องมานับปี

ด้วยจุดเด่นของพื้นที่กว่า 9 ไร่ที่ใกล้ชิดติดลำธารเล็กๆ และทิวเขา และ “ผู้คน” ที่มีจุดร่วมคือความสนใจในวิถีชีวิตทางเลือก ทั้งการสร้างอาหารด้วยตัวเอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเยียวยา อาทิ การใช้ศาสตร์มันดาลา เพื่อปรับจูนความคิดและพลังงานให้กลับสู่เชิงบวก นำโดย หมอจิ๊บ ญาดา จำนงค์ทอง หนึ่งในนักจิตบำบัด สมาชิกเครือข่ายสวนผักสีชา ซึ่งหมอจิ๊บบอกว่าช่วงโควิดพื้นที่ตรงนี้ได้ทำงานในมิตินี้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแผนว่าจะเติบโตเป็นพื้นที่เปิดที่เชื่อมโยงกับวงกว้างมากขึ้น วันนี้ “สวนผักสีชา” มีเป้าหมายอย่างไร เหล่าสมาชิกก็ตอบด้วยรอยยิ้มว่าคือการผลักดันพื้นที่ให้เติบโตเป็นพื้นที่สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงผู้คนให้เข้ามาร่วมสร้างพลังงานดีๆ ไปด้วยกัน ผ่านทั้งสวนผัก กิจกรรมบำบัด พื้นที่ตลาด และผ่านการส่งต่อเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้งอกงาม

สนใจติดต่อ สวนผักสีชาได้ทาง สีชา การกาแฟ 089 446 4756

ขอให้สวนผักได้ร่วมโอบกอดคุณ