รักษาผักขาดไนโตรเจน

เมื่อเราเห็นอาการใบเหลืองในส่วนใบแก่ ก็อาจเป็นสัญญาณว่าพืชผักของเราได้รับไนโตรเจนไม่เพียงพอ แถมผักที่ปลูกก็แคระแกรน ให้ผลผลิตไม่ดีตามคาดหวัง ซึ่งทางแก้ที่ดีที่สุดคือ ใส่ปุ๋ยพืชสดหมักลงไปกับดินก่อนลงกล้าผัก 1-2 สัปดาห์ ก็ช่วยลดปัญหาการขาดธาตุอาหารพืชลงไปได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะ