การเก็บเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย

ช่วงนี้ฝนตก อากาศและดินก็ชุ่มชื้น ถึงแม้ว่าฤดูนี้จะมีปัญหาโรคและแมลงเยอะ แต่ก็เป็นโอกาสทองที่เราจะหาราขาวที่ดินตามใบไม้แห้งหรือพื้นดินได้ง่าย ซึ่งราขาวจัดเป็นเชื้อราที่ดีสำหรับการบำรุงดิน เกษตรกรที่ทำเกษตรธรรมชาตินิยมเก็บเชื้อราชนิดนี้มาทำน้ำหมักบำรุงดินมาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียว