เมื่อแปลงเราโดนหอยทากบุก

ช่วงนี้ฝนตกลงมาอย่างหนัก อากาศก็ชื้นมาก หญ้าก็ขึ้นเต็ม สภาพแวดล้อมแบบนี้เอื้อต่อการแพร่กระจายโรคและแมลง ไม่เว้นแม้กระทั้งหอยทากที่ชอบขึ้นมากินผักของที่เราปลูกอย่างตั้งอกตั้งใจ การจัดการหอยทากที่ดีการสร้างระบบนิเวศที่ไม่เอื้อต่อการอาศัยอยู่ของหอยทากนั้นเอง