กล่องหมักปุ๋ยในครัวเรือน

ช่วงหน้าฝน หลายบ้านก็เผชิญปัญหาน้ำท่วมขัง หากจะหมักปุ๋ยก็ทำได้จำกัด หรือบางท่านก็อยู่ตามตอนโดหรือห้องแถว จะกำจัดเศษอาหารก็ต้องจบลงที่ถังขยะซึ่งนักปลูกและนักปรุงที่มีหัวใจสีเขียวก็คงไม่ปลื้ม ดังนั้น หากหมักปุ๋ยในภาชนะหมักก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับการหมักปุ๋ยในหน้าฝนหรือคนที่มีพื้นที่จำกัด