ปลูกผักเดือนสิงหาคม

เข้าสู่สิงหา เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในฤดูฝน ก็ต้องเลือกผักที่ต้องการน้ำเยอะ อย่างผักบุ้ง กวางตุ้ง พริกแดง และแตงกวา พยายามอย่าปลูกแน่นเกินไปจนให้ร่มเงาแก่เชื้อราและแมลงจนทำให้ผักของเราป่วยนะค่ะ