ปรุงน้ำหมักแคลเซียม

หากผักของเรายังไม่แข็งแรง ผลไม้ที่ปลูกก็มีรสชาติไม่หวานมาก ลองใช้น้ำหมักแคลเซียมดูได้ค่ะ ซึ่งเป็นน้ำหมักที่ต่อยอดมาจากน้ำหมักน้ำซาวข้าวอีก ซึ่งทำได้ง่าย ใช้งานก็สะดวก