รดน้ำอย่างไรให้ผักชอบ

การรดน้ำผัก ดูเผินๆ แล้วอาจจะไม่สลักสำคัญอะไรมาก แต่มันก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่นักปลูกจะละเลยไม่ได้ ไม่อย่างงันเราก็อาจจประสบปัญหาผักเหี่ยวเฉาบ่อย รดน้ำตามเวลาที่วางไว้แล้วผักก็ยังแคระแกรน รดน้ำแล้วใบผักเสียหาย เป็นต้น