ดูแลผักให้มีกินในหน้าร้อน

ช่วงปลายมีนาคมเข้าสู่เมษายน ก็หมายความว่าหน้าร้อนกำลังเข้ามาแล้ว ซึ่งเป็นฤดูหนึ่งที่ปลูกผักยาก ด้วยอากาศที่ร้อนจัด ฝนก็ตกลงมาน้อยมาก หากรดน้ำไม่สม่ำเสมอเพียงพอ ผักของเราก็จะเหี่ยวเฉา แคระแกรน โตได้ไม่ดีนัก การดูแลผักในฤดูนี้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลให้เหมาะสมต่อผักชนิดนั้นๆ

สำหรับเทคนิดการตัดแต่งกิ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่

และเทคนิดการทำน้ำหมักสมุนไพรไล่เพลี้ย