แมลงที่เป็นคุณต่อสวนผัก

ไม่ใช่แมลงทุกชนิดจะเป็นศัตรูพืชไปเสียหมด ที่ไหนมีแมลงศัตรูพืชที่นั้นก็ย่อมมีแมลงนักล่าหรือแมลงปรสิตอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติที่ต้องรักษาสมดุลของระบบนิเวศเพื่อไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีมากจนเกินไปนั้นเอง