เซฟติสท์ฟาร์ม สวนผักริมคลองบางมด ที่มีเป้าหมายท้าทายมากกว่าเรื่องสร้างอาหาร

ติดตามเซฟติสท์ฟาร์มได้ทาง: เซฟติสท์ ฟาร์ม – SAFETist Farm
.
คลองเก่าแก่อย่าง ‘คลองบางมด’ นั้น นอกจากเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมทั้งมุสลิม จีน ไทย และเป็นพื้นที่น้ำกร่อยที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนักอนุรักษ์ให้ความสำคัญมานาน มุมหนึ่งในแนวคลองบางมดยังเป็นที่ตั้งของสวนผักชุมชน ‘เซฟติสม์ฟาร์ม’ ที่เปลี่ยนพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้งานให้กลายเป็นแหล่งอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงสมาชิกในชุมชน กว่านั้นยังมองไกลไปถึงการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อยืนระยะ สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกัน


.
เซฟติสท์ฟาร์มตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด 2 ไร่เศษ เริ่มต้นโครงการด้วยแนวคิดอยากสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชน รวมถึงสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเรื่องอาหารและกิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชน มากกว่านั้น ยังมองถึงการเป็นแหล่งรายได้ที่เพียงพอจะเป็นต้นทุนต่อยอดพัฒนาชีวิตของสมาชิกในเครือข่ายต่อไปด้วย อาทิ การวางแผนจัดการผลผลิตในสวนให้เกิดรายได้เพื่อสะสมเป็นต้นทุนในการซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่การผลิต รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยถาวรให้กับสมาชิกในเครือข่าย


.
“เป้าหมายของเราคือการทำให้พื้นที่นี้ยืนระยะได้ด้วยตัวเอง และสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก เท่ากับว่าเราต้องออกแบบการทำงานของสวนนี้ให้มีรายได้ที่ต่อเนื่อง เราจึงมีแผนธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจน” หนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงของฟาร์มบอกเช่นนั้น ก่อนขยายความว่าแผนธุรกิจดังกล่าวเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตของพื้นที่อย่างละเอียด พร้อมกับวิเคราะห์ตลาดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการเติบโต


.
“เราใช้วิธีการจัดสรรแปลงและแบ่งเป็นลูปการผลิต ซึ่งตอนนี้มี 4-5 ลูป ซึ่งเป็นระยะที่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อตอบสนองตลาดที่เรามีตอนนี้ และหลักอีกข้อหนึ่งคือ เราเน้นปลูกผักที่หลากหลาย อย่างน้อยในลูปการปลูกหนึ่งต้องมี 3-4 ชนิด เพื่อสร้างทางเลือกในการกินผักให้กับผู้บริโภค และลดความเสี่ยงเรื่องโรคแมลงที่อาจจู่โจมพืชบางชนิดเป็นพิเศษ” พวกเขาเสริมแบบนั้น ก่อนอธิบายต่อว่า เขายังคิดการขายแบบ ‘ตะกร้าผัก’ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย
.


“เราแบ่งแพ็คเกจตะกร้าผักออกเป็น 3 แบบ คือสำหรับคนที่ไม่ทำอาหาร อยู่คนเดียว จะเน้นผักสด สลัด ที่กินเป็นผักแนมได้เลย และสำหรับคนทำอาหารก็จะเน้นผักที่ใช้เป็นวัตถุดิบ คะน้า ผักบุ้ง อะไรแบบนี้ ส่วนอีกแบบคือแพ็คเกจครอบครัว หรือคนที่กินผักปริมาณมาก ก็จะเป็นเซ็ตตะกร้าใหญ่ สามารถซื้อเป็นรายครั้ง หรือจะผูกปิ่นโตกับเราเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ย่อมได้”


.
นอกจากนั้น เซฟติสท์ฟาร์มยังวางแผนขยายเครือข่ายผู้บริโภคและผู้ที่สนใจองค์ความรู้ในการสร้างอาหารให้กว้างขึ้น ด้วยการเป็นพื้นที่เรียนรู้ จัดทริปท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ใจความสำคัญของการสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมา นั่นก็คือ การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งผ่านการมีคลังอาหารคุณภาพ มีรายได้หล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ และมีองค์ความรู้ที่จะเป็นต้นทุนในการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเอง
.


.

สวนผักคนเมือง #ปลูกเมืองปลูกชีวิต