เก็บตกเกร็ดความรู้จาก #เทศกาลข้าวใหม่65

วันนี้เราพามาทำความรู้จักกับเทศกาลและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวใหม่ในแต่ละภูมิภาค ไม่ว่าจะเทศกาลบุญคูนลานทางอีสาน ประเพณีสู่ขวัญข้าวที่พบมากทางภาคกลาง ประเพณีตานข้าวใหม่ของชาวเหนือ ประเพณีตักบาตรข้าวหลามของชาวไทย-ยวน และพิธีหยอดเมล็ดข้าวลงหลุมของพี่น้องชาวปกาเกอะญอ
.
.
ค้นพบความหลากหลายในท้องไร่ปลายนา ผ่านความเชื่อและความศรัทธาที่ผูกโยงกับการผลิตไปพร้อมกันนะคะ 🌾
.
.
ติดตามเกร็ดความรู้เกี่ยวกับข้าว และเทศกาลข้าวใหม่ครั้งต่อไปได้ผ่านเพจ สวนผักคนเมือง


.
.
#เทศกาลข้าาวใหม่65 #ลองลิ้มเรียนรู้ข้าวไทย