กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน จังหวัดยโสธร

”ถ้าถามถึงเป้าหมายของกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านของเรา เป้าหมายแรก คือ เกษตรกรต้องเป็นเจ้าของพันธุ์ ภารกิจหลักของเราจึงคือการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง จากเริ่มต้น 15 สายพันธุ์ ปัจจุบันเราอนุรักษ์ขยายมาเป็น 120-130 สายพันธุ์แล้ว และอีกภารกิจคือการคัดและปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้เหมาะกับความต้องการในพื้นที่ สอดคล้องกับสภาพอากาศ ถ้าฝนน้อยต้องปลูกอะไร ที่ดอนต้องปลูกอะไร ถ้าน้ำขังต้องปลูกอะไร และภารกิจสุดท้ายคือ ผลิตและจำหน่ายเมล็ดข้าวสู่วงกว้าง

ตอนนี้ทุกๆ ปีเราจะเก็บรวงข้าวที่สมบูรณ์ที่สุดของทุกสายพันธุ์ และนำปลูกลงแปลงตามฤดูกาล มันเป็นทั้งงานผลิต งานอนุรักษ์ และงานพัฒนา ที่เราตั้งใจทำควบคู่กันตั้งแต่ต้นจนวันนี้”

—กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน จังหวัดยโสธร กลาวถึงความตั้งใจแรกเริ่มของกลุ่ม พร้อมบอกว่าภายใน #เทศกาลข้าวใหม่65 จะมีผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงตลอดหลายสิบปีมานำเสนอ ทั้งข้าวหอมมะลิแดงสดใหม่พร้อมจำหน่าย และสายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านกว่า 50 ชนิดที่จะมาออกแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย


.
.
#เทศกาลข้าวใหม่65
15-16 มกราคม 2565
สถานที่: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ไทรม้า นนทบุรี