ปลูกผัก เดือนมีนาคม

หน้าหนาวกำลังหมดไป หน้าร้อนกำลังเข้ามาแทนที่ เข้าเดือนมีนากันแล้วก็ต้องลดการปลูกผักที่ชอบอากาศเย็นให้น้อยลง ปลูกผักที่ชอบแดดทนร้อนมากขึ้น จึงเสนอผัก 5 ชนิดมาให้ปลูกกัน ได้แก่ ผักกากหอม มะระ แตงกวา ถั่วฝักยาว และคะน้า