จุดเริ่มต้นของการทำนาปลอดสารเคมีของกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง

.“จุดเริ่มต้นของการทำนาปลอดสารเคมีของกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง คือ เราพยายามจะช่วยชาวนาปลดหนี้และรักษาที่ดินทำกินจากทั้งสถาบันรัฐและเอกชน ซึ่งสาเหตุของหนี้มันก็เกี่ยวโยงกับสภาพแวดล้อมของสุพรรณบุรีที่เป็นพื้นที่รับน้ำ น้ำท่วมทุกปี เราก็ทำนาต่อเนื่องยาก อีกอย่างคือระบบนิเวศมันเปลี่ยน เราเลยต้องทำนาปรัง ปลูกข้าวที่อายุเก็บเกี่ยวสั้นขึ้น

จนมาปี 49-50 เราเลยเริ่มพัฒนาการทำนาลดต้นทุน ค่อยๆ เปลี่ยนวิถีเคมีให้เป็นวิถีอินทรีย์ จนตอนนี้แปลงที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand ของ มกอช. มีทั้งหมด 12 แปลง ส่วนมาตรฐาน PGS มีประมาณ 30 กว่าแปลงแล้ว”

—เกษตรกรกลุ่มส่งเสริมเกษตรอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มเช่นนั้น ก่อนเสริมว่าภายใน #เทศกาลข้าวใหม่65 เธอจะนำข้าวสารหลายสายพันธุ์ เช่น หอมมะลิแดง หอมมะลิ 105 หอมปทุม กข 43 ไรซ์เบอรี่ มะลิดำ หอมนิลต้นเขียว มาพร้อมกับกองทัพผักสด แป้งข้าวพื้นบ้าน และอาหารพร้อมทาน อาทิ ข้าวยำดอกไม้ ที่ใช้ข้าวพื้นบ้าน 5 สายพันธุ์หุงรวมกัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมปทุม ข้าว กข 43 มะลิดำ และข้าวหอมนิลต้นเขียว คลุกเคล้ากับผักพื้นบ้านที่มีในชุมชน ขนมจีนเส้นสดจากข้าวขาวตาเคลือบ และลาบกุ้งสุก สามารถหิ้วตะกร้า พกจานช้อนมาฝากท้องไว้ที่ร้านนี้ได้เลย

.
.

เทศกาลข้าวใหม่65 #ลองลิ้มเรียนรู้ข้าวไทย