“ความตั้งใจเดิมคือเราอยากให้ภาคกลางมีข้าวสายพันธุ์ของตัวเองที่ปลูกได้

“ความตั้งใจเดิมคือเราอยากให้ภาคกลางมีข้าวสายพันธุ์ของตัวเองที่ปลูกได้ กินได้ เพื่อความยั่งยืนด้านอาหาร เพราะถ้าเกิดภัยพิบัติอย่างน้อยเราก็ยังมีข้าวของภาคตัวเองไว้กิน จากนั้นเราจึงไปสืบค้นดูว่าจังหวัดนครปฐมมีข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นหรือไม่ เพราะตามคำขวัญจังหวัดที่บอกว่าส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย แล้วข้าวสารขาวมันคืออะไรล่ะ?

จนสุดท้ายพบสายพันธุ์ข้าวที่ย้อนอายุไปได้ถึงสมัยร.4-ร.5 เป็นข้าวทรงเสวยในวัง ชื่อข้าวหอมนครชัยศรี หอมอร่อย และเป็นข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมของภาคกลางอย่างที่เราตั้งใจอยากอนุรักษ์และหาปลูกตั้งแต่แรกด้วย”

— เกษตรกรและนักอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ.นครปฐม แนะนำข้าวหอมนครชัยศรี ข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านที่หอมนุ่มเป็นเอกลักษณ์ พร้อมเสริมว่ามีพร้อมจำหน่ายใน #เทศกาลข้าวใหม่65 พ่วงด้วยขนมครก ขนมกล้วยโฮมเมด ผักพื้นบ้านนานาชนิดที่ส่งตรงจากท้องไร่ปลายนาจังหวัดนครปฐม