สวนผักในถุง (Sack Farming)

หากเราตามงานเกษตรในเมืองของประเทศแอฟริกา เช่น เคนยา ก็มักจะพบเทคนิคการทำเกษตรที่ดูแปลกตาอยู่ไม่น้อย โดยหนึ่งในนั้นคือ สวนผักในถุง ซึ่งตอบโจทย์การผลิตอาหารในพื้นที่จำกัดตามบ้านเรือนต่างๆ เป็นสวนผักแนวตั้งที่เป็นระบบดิน ใช้ต้นทุนต่ำ แถมผลผลิตที่ได้ก็ไม่เลวเลยทีเดียว