สวนผักฯชวนลงพื้นที่: บ้านสวนอ.พีท พื้นที่สีเขียวกลางเขตสวนหลวง ที่สร้างทั้งอาหาร ความรู้ และแรงบันดาลใจ

ติดตามบ้านสวนอ.พีทได้ทาง Baan Suan Ajarn Pete
.
ใครจะคิดว่าบนที่ดินริมคลองพระโขนงซึ่งราคาประเมินสูงลิบ ในวันนี้ยังคงมีสวนผสมผสานขนาดเกือบสิบไร่ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่…ทั้งกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยในอนาคตอันใกล้อีกด้วย และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากความตั้งใจของลูกหลานชาวสวนอย่าง อ.พีท รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ที่แม้เส้นทางชีวิตจะไกลจากอาชีพเกษตรกร ทว่าอีกมิติหนึ่งก็ยังเกี่ยวโยงกับวิถีเกษตรอย่างน่าสนใจ

.
เมื่อ อ.พีทและครอบครัวเริ่มลงใจและลงแรงศึกษาเรื่องการทำเกษตรปลอดภัย ก่อนตัดสินใจปรับที่ดินมรดกริมคลองพระโขนงให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่มีพืชพรรณยืนต้นนับร้อยชนิด ที่หล่อเลี้ยงปากท้องของตัวเองและคนรอบๆ ชุมชนมานานนับปี


.
และมากกว่าการเป็นสวนผสมผสาน บ้านสวนอ.พีทยังขยับขยายกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรและการพึ่งพาตัวเองในระดับที่เด็กๆ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะโปรเจกต์เล็กๆ ที่เรียนรู้ได้เพียบ อย่างการทำเครื่องรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือการทำภาชนะจากใบไม้ในสวนเพื่อเรียนรู้การลดใช้พลาสติกและโฟม รวมถึงกิจกรรมเรียนรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปลูกผักสำหรับทั้งเด็กๆ และคนในชุมชนที่สนใจวิถีเกษตรและชีวิตทางเลือก มากกว่านั่น อ.พีทยังเสริมว่าพืชผักในสวนบางส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครอบครัว ยังเป็นสินค้าเสนอขายให้กับคนรอบตัวด้วย… เรียกว่าเป็น Farm to table ที่ให้ทั้งกำไร ความอิ่มใจ และความอิ่มท้องในเวลาเดียวกัน

.
อ.พีทเล่าย้อนให้ฟังว่า ก่อนหน้าที่จะหันมาจริงจังกับการทำเกษตรปลอดภัย บ้านสวนแห่งนี้ก็เคยทำเกษตรเคมีเช่นเดียวกัน และเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนผืนดินมรดกให้กลายเป็นสวนปลอดสาร ก็คือการคุยและทำความเข้าใจกับคนรุ่นก่อนหน้า ที่ต้องอาศัยความประณีประนอมและฉายภาพใหญ่ให้คนรุ่นก่อนเห็นว่า การทำเกษตรปลอดสารนั้นมีข้อดีในระยะยาว ทั้งเรื่องสุขภาพ เรื่องสิ่งแวดล้อม และเรื่องการเพิ่มองค์ความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัยให้สังคมด้วย

.
แม้ในวันนี้พื้นที่ในเขตสวนหลวงจะกลายเป็นเขตเมืองเสียส่วนมาก และมีแนวโน้มจะมากขึ้นทุกที แต่บ้านสวนอ.พีทก็ยังคงยืนยันว่าผืนดินตรงนี้จะยังเป็นพื้นที่สีเขียวที่คอยสร้างโอโซน สร้างอาหาร และปลูกองค์ความรู้ในการทำเกษตรให้เติบโตสืบไปในอนาคต


.
.

สวนผักคนเมือง #ปลูกเมืองปลูกชีวิต #urbanfarming #บ้านสวนอาจารย์พีท