สวนผักคนเมืองชวนลงพื้นที่ การเคหะ ชุมชนฉลองกรุง โซน 5

จากบริเวณรกร้างที่กลายเป็นแหล่งทิ้งขยะของคนในชุมชน จนวันนี้กลายเป็นแปลงผักขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ที่เริ่มออกผลผลิตหล่อเลี้ยงปากท้องของสมาชิกในละแวกใกล้เคียง โดยสวนผักแห่งนี้เริ่มต้นปรับปรุงแปลงกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก่อนต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังนานนับเดือนจนต้นกล้าที่เพาะเลี้ยงไว้ล้มตายอย่างน่าใจหาย แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้ละความพยายาม ยืนยันจากปากของประธานชุมชนการเคหะฉลองกรุงที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้มานานนับสิบปี ผู้บอกกับเราว่า การพัฒนาชุมชนอย่างการสร้างพื้นที่กลางเพื่อสร้างอาหารนั้น มีปัจจัยความสำเร็จอยู่ตรงการบริหารจัดการ ทั้งการวางหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน รวมถึงการจัดระเบียบทางการเงินให้มีความโปร่งใส และที่ขาดไม่ได้เลยคือกำลังใจจากสมาชิกในชุมชนที่นับเป็นเพื่อนพี่น้องที่รวมลงแรงลงใจมาด้วยกัน

จากบริเวณรกร้างที่กลายเป็นแหล่งทิ้งขยะของคนในชุมชน จนวันนี้กลายเป็นแปลงผักขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ที่เริ่มออกผลผลิตหล่อเลี้ยงปากท้องของสมาชิกในละแวกใกล้เคียง โดยสวนผักแห่งนี้เริ่มต้นปรับปรุงแปลงกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก่อนต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังนานนับเดือนจนต้นกล้าที่เพาะเลี้ยงไว้ล้มตายอย่างน่าใจหาย แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้ละความพยายาม ยืนยันจากปากของประธานชุมชนการเคหะฉลองกรุงที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้มานานนับสิบปี ผู้บอกกับเราว่า การพัฒนาชุมชนอย่างการสร้างพื้นที่กลางเพื่อสร้างอาหารนั้น มีปัจจัยความสำเร็จอยู่ตรงการบริหารจัดการ ทั้งการวางหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน รวมถึงการจัดระเบียบทางการเงินให้มีความโปร่งใส และที่ขาดไม่ได้เลยคือกำลังใจจากสมาชิกในชุมชนที่นับเป็นเพื่อนพี่น้องที่รวมลงแรงลงใจมาด้วยกัน

.
สะท้อนจากช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งพืชผักจำนวนหนึ่งจากแปลงได้กลายมาเป็นอาหารเยียวยาคนในชุมชนให้อิ่มได้หลายมื้อ กว่านั้น วัตถุดิบประจำสวนอย่างมะละกอ มะเขือเทศ และพริก ยังกลายมาเป็นมื้อกลางวันของเหล่าสมาชิกชุมชนเรื่อยมา อย่างที่พี่อ้วน หนึ่งในแม่ครัวของชุมชนบอกกับเราว่า

“ต่อไปสวนนี้อาจจะต้องเรียกว่าสวนส้มตำนะ เพราะมีวัตถุดิบจากในสวนนี้ครบเลย”

การันตีจากมื้อเที่ยงที่พี่น้องชุมชนการเคหะชุมชนฉลองกรุงชวนให้เราร่วมกินด้วยกัน ทั้งต้มยำ และส้มตำ ร่วมด้วยผักพื้นบ้าน ทั้งผักแว่น กระถินอ่อน ผักบุ้งนา เด็ดกันสดใหม่ส่งตรงจากสวน เป็นเครื่องสะท้อนว่าความมั่นคงทางอาหารเล็กๆ กำลังก่อตัวขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ และคงเติบโตไปพร้อมกับความร่วมมือร่วมใจที่ผลิดอกออกผลเป็นวัตถุดิบมากมายให้เก็บกิน
.

สวนผักคนเมือง #urbanfarming #ชุมชนการเคหะฉลองกรุง #ปลูกเมืองปลูกชีวิต