Detroit Dirt ปุ๋ยเปลี่ยนโลก บริษัทที่นำเสนอปุ๋ยที่ทั้งดีต่อโลกและดีต่อเรา

ดินและปุ๋ยคือวัสดุสำคัญในการผลิตอาหาร โดยเฉพาะการทำเกษตรในเมือง (urban farming) การผลิตปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนั้นแม้จะเป็นไปได้ แต่หลายคนก็อาจไม่มีเวลามากพอที่จะลงมือ และนั่นคือต้นกำเนิดของไอเดียบริษัทปุ๋ยเปลี่ยนโลก Detroit Dirt จากอเมริกาที่มีเป้าหมายอยากนำเสนอปุ๋ยและดินคุณภาพดีไร้สารเคมี

ซึ่งช่วยลดทั้งขยะอาหารและทำให้การปลูกผักของคนเมืองใหญ่สะดวกง่ายดายขึ้นหลายเท่า โดยผู้ก่อตั้งบริษัทอย่าง Pashon Murray เล่าว่าเธอเกิดคำถามในใจตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อได้เห็นขยะอาหารจำนวนมากถูกทิ้งวันแล้ววันเล่าราวกับไม่มีวันจบสิ้น และคำถามต่อมาก็คือ มีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้ขยะเหล่านี้มีมูลค่าขึ้นมาและทำให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรด้วย
.
คำตอบของคำถามเกิดขึ้นในวันหนึ่ง เมื่อเธอพลบว่าส่วนประกอบของปุ๋ยและดินคุณภาพดีนั้นรวมไว้ด้วยเศษอาหาร มูลสัตว์ และเศษธัญพืชนานาชนิด ซึ่งล้วนแต่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีปริมาณมหาศาลในเมืองใหญ่! และอย่างไม่รอช้า เธอจึงจัดการก่อตั้งบริษัทผลิตปุ๋ยและดินขึ้นในปี 2014 ผ่านการจับมือกับเครือข่ายธุรกิจ ร้านอาหาร สวนสัตว์ และเทศบาลในการซื้อวัสดุมาผลิตเป็นปุ๋ยและดินในนาม Detroit Dirt ผ่านนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยที่ปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด
.
มากกว่าการผลิตปุ๋ยและดินคุณภาพดีที่ทำให้การทำเกษตรในเมืองสะดวกขึ้นหลายระดับ อีกเป้าหมายหนึ่งของ Detroit Dirt คือการสร้างการะตระหนักรู้เรื่องขยะอาหารและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสื่อสารผ่านสินค้าต่างๆ รวมถึงการก่อตั้งมูลนิธิ Detroit Dirt Foundation เพื่อให้ความรู้เรื่องขยะอาหาร การผลิตปุ๋ย เรื่อยไปถึงเรื่องระบบอาหารและการบริโภคในมิติต่างๆ ซึ่ง Pashon Murray มองว่าเป็นอีกทางที่จะช่วยทำให้เป้าหมายของเธอเป็นจริงเร็วขึ้น
.
.
ที่มา: detroitdirt.org

#สวนผักคนเมือง #urbanfarming #ปลูกเมืองปลูกชีวิต