ปรุงปุ๋ยหมักในตะกร้า

หากพูดถึงการทำปุ๋ยหมักในระดับครัวเรือน แต่ละบ้านมีส่วนช่วยในการจัดการกับขยะอาหารในบ้านของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเศษผัก ผลไม้จากครัว หรือเศษใบไม้ ใบหญ้าในสวน หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นขยะที่นอกจากจะเสียประโยชน์แล้ว ยังสร้างปัญหาและเพิ่มภาระในการจัดการขยะให้กับเมืองด้วย มาครั้งเราจะมาแนะนำการหมักปุ๋ยในตะกร้าดูค่ะ