ทำไมต้อง Urban Permaculture

ปัจจุบัน เพอร์มาคัลเจอร์ได้รับการพูดถึงเพิ่มมากขึ้น เป็นวิธีที่เน้น “ใช้” ผืนดินหรือธรรมชาติเพื่อทำการผลิต ไม่เป็นศัตรูกับธรรมชาติ ผ่านการใช้วัสดุอินทรีย์ ลดการใช้ทรัพยากร และไม่ขยะออกนอกพื้นที่ ซึ่งเราก็สามารถนำมาประยุกค์ใช้ในพื้นที่ผลิตอาหารในเมืองได้