แปลงประหยัดน้ำ (Wicking Bed)

หลังจากงานประชุม COP 21 ที่กำลังจะจบลง ทำให้ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกพูดถึงกันอีกครั้ง ทำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อบรรเทาปัญหาและปรับตัวไปพร้อมๆ กัน ไม่เว้นแม้แต่เกษตรในเมืองเองที่น้ำก็ถือเป็นต้นทุนที่มีราคาสูง ซึ่งพื้นที่สวนผักคนเมืองเกือบทั้งหมดล้วนต้องพึ่งพาน้ำประปา การใช้น้ำอย่างประหยัดจึงควรนำมาพิจารณาเช่นกัน เราจึงนำเสนอเทคนิคแปลงผักประหยัดน้ำ (wicking bed) มาให้ชาวสวนผักมาลองทำกันดูคะ