ปลูกผัก อย่าละเลยผู้ช่วยผสมเกสร

นักปลูกบางท่านสงสัยว่าทำไมปรุงดินจนสมบูรณ์ก็แล้ว ใส่ปุ๋ยหมักก็แล้ว บำรุงด้วยฮอร์โมนก็แล้ว ก็เห็นแต่พืชผักออกแต่ดอก แต่ไม่ติดผล หารู้ไม่ว่า โดยธรรมชาติแล้ว พืชดอกหลายชนิดจำต้องอาศัยสัตว์ชนิดต่างๆ เข้ามาช่วยผสมเกสรเพื่อให้พืชติดผลนั้นเอง ดังนั้น จึงไม่แปลกที่สวนผักหลายแห่งในโลกตะวันตกจึงนิยมปลูกไม้ดอกเพื่อดึงดูดแมลงเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่และช่วยผสมเกสรด้วย เรามาดูกันว่ามีสัตว์กลุ่มไหนบ้างที่ช่วยผสมเกสรให้ดอกไม้ของเรากันค่ะ